بسمه تعالی

آموزشگاه  حضرت زهرا (س) علوم تجربی کلاس ششم       

      سال تحصی          92-91

موضوع مور د بررسي    /  اهىاف

عنوان ىرس / صفحه

ىرس           ىر

هفته

ماه

مسائل زندگی روزانه وحل آن ها

زنگ علوم

8 - 10

اول

اول

/

مهر

دوم

/

 

چگونگی تهیه ی کاغذ ،از درخت تا کاغذ ،

محاسبات

سرگذشت دفترمن

10 -19

دوم

سوم

/

چهارم

/

 

آهن ، اسید ها

کارخانه ی کاغذ ی  سازی

 

20   - 27

سوم

اول

/

آبان

دوم

/

 

لایه های مختلف زمین

 

سفر به اعماق زمین

36-28

چهارم

 

چهارم

/

زمین لرزه ، آتشفشان،رانش زمین

زمین پویا

37-39

پنجم

اول

/

آذر

دوم/

 

 

اثر نیرو ، رابطه ی نیرو و ورزش

ورزش و نیرو 1

44-51

ششم

سوم/

 

چهارم

/

 

 

نیروی غیر تماسی، انمدازه گیری نیرو، اصطکاک

 

ورزش ونیرو 2

61-52

 

هفتم

اول

/

دی

دوم

/

 

ساخت آکواریوم  ، قایق ، آدمک مقوایی

 

می خواهم بسازم

62-63

 

هشتم

سوم

/

چهارم

/

 

 

امتحانات ترم اول

اول

/

بهمن

دوم

/

 

 

انرژی شیمیایی ، انرژی ذخیره ای ، استفاده از انرژی

 

سفر انرژی

64-69

هشتم

 

نهم

سوم

/

چهارم

/

 

 

 

 

میکروسکوپ ، کار با آن ، کاربردها

خیلی کوچک ، خیلی بزرگ

75-70

 

دهم

اول

 

 

اسفند

دوم/

 

اس

غذا سازی

شگفتی ها ی برگ

76-79

 

 

یازدهم

سوم/

 

چهارم

/

 

تعطیلا ت نوروزی

اول

/

فروردین

دوم

/

بررسی تکالیف نوروزی و ارزشیابی

سوم

 

همزیستی ، انسان وطبیعت

جنگل

80-87

دوازدهم

چهارم

/

میکروب ،بیماری ، پیشگیری

سالم بمانیم

88-93

سیزدهم

اول/

اردبهشت

اول

/

وسایل ارتباط شخصی ، تلفن ، اینترنت ،

صدا ، تلگراف

از گذشته تاآینده

94-95

چهاردهم

دوم

/

 

مرور بر درسهای گدشته

سوم

/

 

چهارم

/

 

برگزاری امتحانات ترم

 

اول

خرداد

دوم

آموزگار کلاس ششم ابتدایی       

                        تهیه کننده:

 

 

 

لیلا مشهد ی تقی

         :

تاریخ 23/6/91

 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 19:13  توسط لیلا مشهدی تقی |